Добредојдовте

Дејноста на Акционерското Друштво е изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија

Огласи во тек: Во делот Тековна понуда се објавени моментално активните огласи

Во делот Новости се објавуваат најновите вести и најави од претпријатието.

Јавни набавки во тек: Во делот Тендери се објавени јавните набавки кои се во тек и се спроведуваат од страна на друштвото

Во делот Дејности можете да го најдете Годишниот извештај за работењето на претпријатието за 2009 година.

 

НОВО!  

 
home
ジミーチュウ 財布 ジミーチュウ 財布